Opplevelsesbasert verdiskaping

Novadis er et aktivt kunnskapsmiljø for verdiskaping i opplevelsesbasert reiseliv. Senteret er en døråpner mellom forskning og næring.