For studenter

Det finnes ulike virkemidler for å stimulere til en tettere kobling mellom studenter og næringsliv. Nedenfor finner du noen eksempler.

Opplevelser i Nord

Studenter på master- og bachelornivå som skal skrive master/bacheloroppgaver innen reiseliv kan søke om stipend fra Opplevelser i Nord. Det er fire årlige søknadsfrister; 15. januar, 15. april, 15. september og 15. november. Mer informasjon.

Her kan du se en oversikt over masteroppgaver som er skrevet i tilknytning til Opplevelser i Nord.

 

VRI Studentmobilitet

Et av virkemidlene i VRI-programmet er studentmobilitet for å fremme kunnskapsutvekslingen mellom FoU-miljø og næring. Mer informasjon finnes her. Novadis er prosjektleder for VRI Opplevelsesbasert reiseliv i Nordland og kan hjelpe deg med å få oversikt over hvilke muligheter som finnes innenfor denne ordningen.