Forskere

Disse forskerne er tilknyttet ett eller flere prosjekter i programmene Opplevelser i Nord, VRI Opplevelsesbasert Reiseliv, Arena Innovative Opplevelser eller andre forskningsprosjekt knyttet til opplevelsesbasert turisme.