Nyhetsarkiv

Relevante nyhetsklipp fra media, departement og virkemiddelapparatet.

Bærekraftig reiselivsutvikling og verdiskaping

Er tema for en åpen workshop i Stormen 1. september i Stormen kulturhus.
Les mer »

Nordisk nettverk for opplevelsesbasert forskning etableres

Vellykket oppstartsmøte i København i slutten av juni.
Les mer »

Utdanning for morgendagens reiseliv

Praktisk og yrkesrettet utdanning til besøks- og opplevelsesnæringene, ved Lofoten reiselivsfagskole.
Les mer »

Naturbaserte opplevelser - streamet reiselivslunsj

Se streamingen av reiselivslunsjen i februar, med tema: Naturbaserte opplevelser til alle for enhver pris?
Les mer »

Novadis’ reiselivslunsj: Satsing på naturbaserte opplevelser… noen andre perspektiver.

Det satses sterkt på opplevelser i reiselivet
Les mer »

Fesk og potedes og andre opplevelser

Mat er viktig - også for reisende, som gjerne vil "smake på" stedet de besøker. - Det finnes svært lite forskning om sjømat i reiselivssammenheng
Les mer »

Kan norsk reiseliv bli en næring i verdensklasse?

Reiselivet har tradisjonelt vært lite opptatt av forskning og utvikling som kilde til kunnskap og innovasjon
Les mer »

Hjelp til å utvikle opplevelsesbasert reiseliv

Novadis hadde 21.-21. oktober en workshop på Mo Gård (Salsnes) i Ytre Namdalen.
Les mer »

Fremdeles behov for mer kunnskap

Vi ønsker ei kunnskapsbasert opplevelsesnæring! Dette var ett av budskapene under Norsk opplevelseskonferanse 2015.
Les mer »

Tilrettelegging i reiselivet

Tilrettelegging var tema på Novadis' siste reiselivslunsj før sommeren.
Les mer »

Neste side >>