» Nordisk nettverk for opplevelsesbasert forskning etableres

Nordisk nettverk for opplevelsesbasert forskning etableres

Vellykket oppstartsmøte i København i slutten av juni.

Det var et vellykket seminar i København 21-22 juni i år da faglige spørsmål om opplevelsesbasert forskning og en mulig nettverksetablering ble diskutert. Gode faglige diskusjoner og stor interesse gjorde at en egen styringsgruppe ble nedsatt for å arbeide videre med utvikling av et nordisk forskernettverk. Initiativet var gjort mulig gjennom bidrag fra Nordland fylkeskommune/VRI Nordland

Fem nordiske land var representert da 25 forskere møttes for å diskutere etableringen av et nordisk nettverk for opplevelsesbasert forskning. Forskerne kom fra 14 forskjellige universiteter/institutter og representerte ulike fagdisipliner, ikke minst markedsføring og konsumentforskning, men også ledelse og strategi, organisering, innovasjon og entreprenørskap. Felles for de fleste er at de alle studerer sammenhenger hvor opplevelsen er kjerneproduktet, gjerne med tjenester og fysiske produkter som supplement. De fleste av forskerne arbeider med studier fra privat, offentlig eller frivillig sektor knyttet til turisme og fritid, i kultur eller mat.

Seminaret var kommet i stand etter initiativ fra reiselivsforskere ved Nordlandsforskning (www.nordlandsforskning.no) og Nord universitet Handelshøgskolen (https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/handelshogskolen) og ble ledet av Einar Lier Madsen fra Nordlandsforskning/Novadis (www.novadis.no). Etter en kort runde med presentasjoner første dag, innledet Jon Sundbo, Lena Mossberg og Albert Boswijk til diskusjon om hvordan de ser utviklingen av forskning om opplevelsesbaserte næringer. Spesielt en modell foreslått av Mossberg om ulike tilnærminger i opplevelsesbasert konsumentforskning stimulert debatten om hvordan se egen og andres forskning. Neste aktivitet var presentasjon og diskusjon av de første åtte paperne. Dagen ble avsluttet med opplevelse og noe for sansenesansene med besøk og omvisning i Operaen før et hyggelig måltid.

Den andre dagen startet med et hovedinnlegg av Albert Boswijk (Nederland), med fokus på en 5 trinns modell for verdiskaping. Dette ble illustrert ved bruk av bedrifter innenfor delingsøkonomien som eksempler (for eksempel AirBnb). Ni paper ble presentert og drøftet. Et tredje hovedtema på agendaen var etablering av et forskernettverk. Det var ingen tvil om behovet for et slikt nettverk som bør bygges opp gradvis (organisk og gjennom engasjementer). Det ble diskutert forslag til mål og oppgaver, navn, organisering og finansiering. For å følge opp arbeidet ble en styringsgruppe nedsatt med representanter fra alle de fem nordiske landene. En av de første oppgavene blir å informere, involvere og engasjere potensielle medlemmer. Forskere som er interessert i å delta i nettverket kan sende epost til: Einar Lier Madsen, elm@nforsk.no eller Jon Sundbo, Sundbo@ruc.dk. Styringsgruppen planlegger å møte i Turku under den Nordisk turismeforskningskonferansen den siste uken i september.

Initiativtakerne til seminaret var professor Jon Sundbo (Roskilde universitet og Nord universitet/Nordlandsforskning), professor Lena Mossberg (Universitetet i Gøteborg og Nord universitet), førsteamanuensis Dorthe Eide (Nord universitet) og seniorforsker Einar Lier Madsen (Nordlandsforskning/Novadis). Kostnadene med forberedelsene og det meste av seminaret var hovedsakelig finansiert av Nordland fylkeskommune gjennom VRI Nordland (https://www.nfk.no/vri/) og med bidrag fra forskningsprosjektet Opplevelser i nord (www.opplevelserinord.no).