» Hjelp til å utvikle opplevelsesbasert reiseliv

Hjelp til å utvikle opplevelsesbasert reiseliv

Novadis hadde 21.-21. oktober en workshop på Mo Gård (Salsnes) i Ytre Namdalen.

Møtet kom i stand etter en henvendelse fra bl.a. store grunneiere som Albert Collett AS og Plahtes Eiendommer, som begge ønsket bistand til å kunne videreutvikle mer opplevelsesbasert verdiskaping basert på de store natur- og kulturressurser som de forvalter.

Reiselivsaktører som Kystriksveien AS, Visit Namdalen, NSB og Nordland og Nord-Trøndelag fylkeskommune, deltok også. Fra forskning og utdanning deltok Novadis/Nordlandsforskning, HiNT og Trøndelag FoU.

Workshopen samlet en rekke deltakere fra Nordland og Nord-Trøndelag for gjensidig informasjon om pågående utviklingsprosjekter for å styrke det opplevelsesbaserte reiselivet knyttet til Sør-Helgeland og Namdalen. På workshopen presenterte bedriftene Albert Collett og Plahtes Eiendommer utviklingen av sin virksomhet og områder de var opptatt av å kunne utvikle gjennom et bredere samarbeid både i Namdalen og med mulige koblinger til nye aktører.  Novadis og Mimir spilte inn erfaringer i forbindelse med etablering av bedriftssamarbeid og -nettverk som grunnlag for hvordan man kunne gå videre med å styrke bedriftssamarbeid og en bredere destinasjonsutvikling i regionen.  Både HiNT, Trøndelag FoU og Nordlandsforskning presenterte ellers de faglige ressursene man vil kunne bidra med for å styrke opplevelsesbasert næringsutvikling i regionen, samt hvilke muligheter som et tettere faglig samarbeid vil kunne gi.

Fra fylkeskommunen, NSB og Kystriksveien AS ble det presentert pågående eksempler på hvordan økt samarbeid over fylkesgrensen gir grunnlag for å øke bredden av attraktive opplevelsesprodukter og styrket tilgjengelighet med et tettere samarbeid knyttet til transport og samferdsel.

Jarle Løvland og Merete Kvamme Fabritius fra Novadis vil følge opp samlingen med å oppsummere hovedkonklusjonene og vil bistå bedriftene i å utvikle grunnlaget for å etablere et bedriftsnettverk og utviklingsaktivitet som kan håndteres gjennom økt samarbeid.

Novadis vil også følge opp hvordan man i samarbeid mellom HiNT og FoU-miljøene i Bodø kan styrke opplevelsesfaglige tilbud til reiselivet bl.a. innenfor naturguiding. Her finnes det mye relevant kompetanse hos HiNT som vil kunne videreutvikles og suppleres for å imøtekomme de behov som bedriftene signaliserte.