» Fremdeles behov for mer kunnskap

Fremdeles behov for mer kunnskap

Vi ønsker ei kunnskapsbasert opplevelsesnæring! Dette var ett av budskapene under Norsk opplevelseskonferanse 2015.

Konferansen samlet over 260 deltakere, fra både næringa, virkemiddelapparat, offentlige myndigheter og forskningsmiljøer.

Opplevelser i nord i 5 år


Alle deltagerne fikk med en presentasjon av Opplevelser i Nord gjennom 5 år. Opplevelser i Nord – forskere bidro også på en rekke andre områder. Elisabet Ljunggren inviterte deltagerne inni sin «forskerhule» på Nordlandsforskning, og fortalte om betydningen av mat i opplevelsesbasert reiseliv, stipendiat Sølvi Solvoll bidro med erfaringer fra sitt doktorgradsprosjekt, og prosjektleder for Opplevelser i Nord, Einar Lier Madsen, deltok i paneldebatten med blant andre NHO, Innovasjon Norge, Mimir, og NordNorsk Reiseliv.

Dorthe Eide, som kommer fra Universitetet i Nordland presenterte det spennende og innovative prosjektet som er knyttet til testing av opplevelser, og sist, men ikke minst ble det lansert og solgt ei ny bok; Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen.

Trenger mer kunnskap

- Kunnskap blir til kompetanse, når den tas i bruk av aktørene, fortalte representanter fra næringa.

- Vi må evne og skaffe kunnskap som næringa trenger, framholdt Bård Jerevan, både programleder under konferansen og prosjektleder for Innovative Opplevelser.

- Virkemidler trengs også fra Forskningsrådet, for at reiselivet skal utvikle seg og få de samme rammevilkårene som andre næringer i Norge har, understreker Einar Lier Madsen, seniorforsker ved Nordlandsforskning og prosjektleder for Opplevelser i nord.

Hvordan vi skal få tilrettelagt virkemidlene for en videre utvikling av den opplevelsesbaserte næringa og destinasjonene, er et tema som prosjektlederne i Novadis, Merete Kvamme Fabritius og Jarle Løvland, anser som svært viktig.

Om oppmerksomhet og tilstedeværelse

Ivar Vehler fra Co-Create stilte spørsmålet; Hva har det å si for opplevelsen at kunden er oppmerksom? Han mente at det er graden av evnen til tilstedeværelse som er av betydning for kundens opplevelse og at det ikke nødvendigvis er de ytre sett mest spektakulære opplevelsene som gir og etterlater de største inntrykkene.

Mange av turistene som kommer til Norge, kommer fra sterkt urbaniserte områder, med mange mennesker, og høyt støynivå. Hva betyr det for et opplevelsesbasert reiseliv?

Workshops

Forskere fra Nordlandsforskning/Novadis inviterte også Visit Narvik, Narviksenteret og Rallarvegen til et lunsjmøte for å drøfte ideer til en workshop i Ofoten.