» Fesk og potedes og andre opplevelser

Fesk og potedes og andre opplevelser

Mat er viktig - også for reisende, som gjerne vil "smake på" stedet de besøker. - Det finnes svært lite forskning om sjømat i reiselivssammenheng. Det vil vi gjøre noe med! sier forskningsleder Elisabet Ljunggren på Nordlandsforskning. Hun er bekymret for tilgangen på lokalprodusert mat.

Reiselivslunsj er en av Novadis sine faste aktiviteter, og arrangeres flere ganger i året. (Novadis = Norsk forskningssenter for opplevelsesbasert reiseliv).
Fesk og potedes

Kunnskapsmangel

I desember hadde reiselivslunsjen tittelen «Fesk og potedes». Mat og reiseliv var tema, med særlig fokus på sjømat. Ljunggren var en av forskerne som la fram fersk forskning fra feltet lokal mat og reiseliv.

- Nordlandsforskning har hatt regionale forskningsmidler for å gå gjennom det vi finner av forskning på mat og reiseliv i aktuelle databaser. Vi ble overrasket da vi avdekket at det er gjort utrolig lite forskning på sjømat. Slik forskning ville vært relevant for Nordland, med sin kystlinje og ressursrikdom i havet, sier Ljunggren.

Nordlandsforskning arbeider med lokal mat og reiseliv i flere sammenhenger, blant annet det VRI-støttede forprosjektet "Utvikling av mat og reiseliv" og i forskningsprogrammet "Opplevelser i nord".

Truet ressurs

Harald Lorentzen, som driver Bofisk, var en av innlederne på reiselivslunsjen. Bofisk dekker mye av verdikjeden. Fisken leveres fra lokale fiskebåter fra Bodø, Kjerringøy, Fleinvær, Givær, Saltstraumen og Valnesfjord til Bofisk sitt fiskebruk på moloen i Bodø. Her finnes også kjøkkenet hvor fiskemat lages etter tradisjonsrike oppskrifter.

Bofisk leverer fisk både innenlands og til europeisk marked, og en god del selges over disk i bedriftens egen fiskebutikk.

- Lorentzen fikk reiselivsaktørene til å forstå at lokalprodusert mat er en ressurs vi er i ferd med å miste. At det blir færre og færre bønder har vi sett lenge. Også i fiskeri blir enhetene stadig større, og fisken landes ikke lokalt. Trålerne fisker, og fangsten fraktes deretter rett til Kina. Vi ser ikke fisken igjen før den kommer tilbake i frosne blokker. Hvis ingen produserer mat lokalt, har vi heller ingen lokal mat å spise selv eller servere til turistene, poengterer Ljunggren.

Stolt av fiskekaka

At storskala-drift brer om seg er ikke godt nytt for reiselivsproduktet Nordland.

- Om nærmeste kjøttleverandør er flere hundre kilometer unna og ingen lenger fisker i nabofjorden har vi ikke noe nordlandsk kjøkken å by på, sier hun.

Lena Mossberg, som er professor II på Handelshøgskolen Bodø, har forsket på hva reisende forventer i matfatet: Høykvalitets matopplevelser og høykvalitets restauranter.

- Det er en økt vilje til å betale for god og lokal mat. Å få fortalt historien bak måltidet styrker også opplevelsen. Men ikke alle turister spiser på finere restauranter. Det er viktig at bredden av spisesteder formidler mattradisjoner fra Nordland. Fiskekaker, for eksempel, er en del av vår mattradisjon. Den skal vi være stolt av og ikke unnskylde. Og den kan gjerne serveres på litt nye måter, legger Ljunggren til.

Vil forske

- Hvordan står det til med lokal mat i reiselivsbransjen i dag?

- Det går definitivt i rett retning! Mye er bra, og bevisstheten har økt når det gjelder matens betydning for turistens totale opplevelse. Men det er også et stort uforløst potensial. Jeg savner særlig «enerne» - spisesteder som har så godt ry at de blir en turistmagnet i seg selv.

- Hvem skal ta seg av det udekte kunnskapsbehovet innen sjømat og reiseliv?

- Det skal vi! sier Elisabet Ljunggren, og antyder at de vil forsøke å få tak i nasjonale forskningsmidler for å kunne gjøre det.

Tekst: Hanne Løkås Veigård

Kilde: Saken er hentet med tillatelse fra nfk.no/vri.