» Novadis’ reiselivslunsj: Satsing på naturbaserte opplevelser… noen andre perspektiver.

Novadis’ reiselivslunsj: Satsing på naturbaserte opplevelser… noen andre perspektiver.

Det satses sterkt på opplevelser i reiselivet. Nord-Norge markedsføres som en arena for naturopplevelser i verdensklasse for både  individuelt reisende og for grupper. Både lokalbefolkning og tilreisende turister ser  lekre bilder, ikke minst på sosiale medier,  av glade mennesker  på til dels ekstreme turer i strålende vær og ofte med enkel bekledning.

Men stemmer dette med realitetene?

Passer slike turer for alle?

Har alle de som søker sterke opplevelser den kunnskap og de ferdigheter som kreves for ferdsel i norsk natur?

  • Vi spør forskeren
  • Vi spør turoperatøren
  • Vi spør andre fagfolk

Hvilke konsekvenser kan den økte oppmerksomheten og satsingen på naturbaserte opplevelser ha? Hvilke typer av risiko kan dette innebære?

Som innledere til en samtale om dette temaet vil blant andre disse komme:

  • Frank Lindberg, fra Nord universitet: Challenging tourist experiences: When adventures become too dangerous and consequences thereof
  • Andre Madvig Wagelid, fra Albmi Adventures: forteller om deres ståsted, se også https://vimeo.com/152166697
  • Kjell Ove Storvik fra Fagutvalg for Naturbaserte Opplevelser i Lofoten, med bakgrunn som naturguide, fotograf, turlags- og redningsmann i Lofoten, Svalbard m.m.

Tid: 1330 -1530, fredag 19. februar

Sted: Gå til inngang A (ved Handelshøgskolen og Nordlandsforskning). Gå opp trappa til andre etasje, ta til venstre, og det er da første klasserom på venstre hånd. Vi vil sette opp plakat slik at du lett finner fram.

Denne utgaven av reiselivslunsjen vil tas opp på film og legges ut på www.novadis.no etter arrangementet.

Vi byr på kaffe og en liten matbit.

Påmelding – send e-post til hri@nforsk.no