» Første tenkeloft vel blåst

Første tenkeloft vel blåst

30 deltakere fra reiseliv og forskning møttes 18. september for å snakke om kunnskapsbehov.

TenkeloftTenkeloftet ble arrangert som en del av Arena Nord-dagene i Bodø og 6 forskere og 24 representanter fra nærings- og reiseliv møttes. På tenkeloftet kommer næringsaktørene i dialog med forskerne og ser på kunnskapsbehovene i næringen, slik at forskerne kan arbeide med forskning som er relevant. Forskningsprosjektet Opplevelser i nord og Novadis har samarbeidet om dette arrangementet.

- Tenkeloftet bar preg av et stort engasjement, god deltakelse i diskusjonene og vi fikk mange innspill til videre arbeid, forteller Oddny Wiggen, fra Novadis – Norsk forskningssenter for opplevelsesbasert reiseliv og Nordlandsforskning.

Tema for tenkeloftet var: Hvilken kunnskap trenger jeg og min bedrift?

Disse punktene gikk igjen:

  • Markedskunnskap: nye markeder, hvem er turistene, hvordan skaper vi gode produkter for de ulike gruppene
  • Trender som kommer – hvordan komme i forkant
  • Rekruttering – hvordan tiltrekke seg og holde på kompetent arbeidskraft, bygge kompetanse
  • Produktpakking – samarbeid innenfor destinasjoner, prissetting
  • Markedsføring i ny digital verden – sosiale medier etc
  • Forholdet mellom næringa og samfunnet rundt
  • Samarbeid i nettverk – lære av hverandre, hjelpe hverandre
  • Produktutvikling, produktdesign, markedsføring

Vi tar med disse og mange flere innspill i Novadis, det samme gjør forskerne fra Opplevelser i nord. Vi har planlagt flere tenkeloft og det første kommer under Nordnorsk opplevelseskonferanse i november, sier Wiggen.

Følg med på novadis.no!