Om oss

Novadis (Norsk forskningssenter for opplevelsesbasert reiseliv) er et bindeledd og en pådriver for samarbeidet mellom forskning og næring. Vi bidrar til utvikling i opplevelsesbasert reiseliv gjennom å utarbeide prosjekter, samt ved å utføre, formidle og koble forskning til praktisk innovasjon.

Om Novadis

Innenfor Opplevelsesbasert reiseliv har det de siste årene skapt et unikt kunnskapsgrunnlag og omfattende nettverk og samarbeid mellom kunnskapsmiljøer og næringa. Gjennom Novadis samles og videreutvikles dette, og som eneste miljø i Norge bygges kompetanse og bedriftsutvikling på opplevelsesproduksjon.

Novadis er eid av Universitetet i Nordland, Profesjonshøgskolen og Nordlandsforskning, og er delprosjektleder for VRI Opplevelsesbasert reiseliv i VRI Nordland.

Kompetansemegling/prosjektutvikling

Novadis utfører prosjektutvikling/kompetansemegling sammen med FoU-miljøer og bedrifter innen opplevelsesbasert reiseliv. Vi bistår bedrifter i å finne riktig forsker/kunnskapsmiljø og riktig støtteordning for deres utviklingsarbeid.

Vi tar opp nye problemstillinger, gjerne direkte fra bedriftene. Kontakt Novadis for mer informasjon!

Reiselivslunsjer

Månedlig arrangeres reiselivslunsjer der ulike temaer tas opp i en uformell setting. Dette er en møteplass og en arena for faglige innspill og diskusjoner, der man setter søkelyset på aktuelle temaer innenfor reiselivsnæringen.

In English: Novadis – Norwegian Research Centre for Experience-based Tourism

Novadis is a link between research and the tourism industry. We work with everything from large, international research projects to smaller and more specific projects focused on benefitting the company.

Closeness to the research community enables Novadis to put new research topics on the agenda, often as a direct consequence of input from companies.

Novadis contributes to development in experience-based tourism through performing research, communicate research results to the business community, and link research to practical innovation and concrete development processes.

Novadis is established as a collaboration between Nordland Research Institute, and the University in Nordland.

Visit novadis.no for information on the researchers connected to Novadis.

Contact us at post@novadis.no