Verktøykasse

Verktøy som kan være nyttig å ta i bruk for å utvikle egen reiselivsbedrift. Her finner du noen verktøy.

  • Duett eller duell? Rapport om reiseliv og lokalsamfunnsutvikling, programteori for attraktive lokalsamfunn og helhetlig reisemålsutvikling. Fra Telemarksforskning.

  • Veileder for ledere og medarbeider i opplevelsesnæringa er skrevet med bakgrunn i et ARENA/VRI prosjekt som handler om "Å sette pris på en god opplevelse". Veilederen kan lastes ned her.

  • Inspirerende kunnskapshefte om lokalsamfunnsutvikling og reiseliv fra Telemarksforskning og Mimir. Last ned heftet på Telemarksforsknings nettside.

  • Brosjyre fra Direktoratet for naturforvaltning som gi alle som organiserer turer og aktiviteter i naturområder innsikt i vanlige problemstillinger rundt allemansretten.

  • Inspirasjonskatalog som viser gode eksempler på bærekraftig og innovativ turismeutvikling i nordiske utkantstrøk. Les mer og last ned katalogen her.

  • ”Hvitebok” for arrangementsturisme utviklet av Innovasjon Norges for destinasjonsselskaper kan lastes ned her.

  • Det finnes et europeisk nettverk for å dele gode praksiser basert på en egen Excellence- modell. Tenkningen og prinsippene i Excellence modellen har blant annet vært benyttet i en stor studie av suksessfaktorer knyttet reisemålsutvikling i EU. Mer informasjon.

  • Tiltakskatalogen gir oversikt over en rekke miljø- og klimatiltak som kan benyttes for å begrense vegtrafikkens negative virkninger i primært byer og tettsteder. Tiltaksbeskrivelsene er basert på forskning, og oppdateres med jevne mellomrom. Mer informasjon.

  • NHO Reiseliv sitt strukturutvalg lanserte i mai 2011 en rapport om Norges reisemålsselskap som kan lastes ned her.