Prosjekter

Prosjekter med relevans for opplevelsesbasert reiseliv.

Fra hverdagsliv til turistopplevelser – og tilbake: en kritisk analyse av turist transformasjoner

Turist-transformasjoner og betydningen for hvordan de mestrer, opplever og evaluerer turistattraksjoner.
Les mer »

Ekstraordinære opplevelser og pakking

Hvordan forstå betydningen av kundeengasjement og ekstraordinære erfaringer relatert til pakking?
Les mer »

Suksessfulle besøksattraksjoner – opplevelsesverdier, ledelsestilnærminger og betingelser

Hvordan utvikle og lede besøksattraksjoner i/under ulike typer omgivelser og markedsbetingelser?
Les mer »

Turisters persepsjoner av nordområdet

Hvordan er geografisk, kulturell og psykologisk distanse relatert til hvordan turister oppfatter aspekter ved turistdestinasjoner?
Les mer »

Turisters informasjonssøk

Hvordan bruker turister informasjonskilder, i hvilken grad og hvorfor har turister fra ulike land ulik informasjonskilde atferd?
Les mer »

Umiddelbare og langtidseffekter av turisterfaringer, særlig kunders interesse og læring

Hvilke betydninger har emosjoner og kognisjoner for turistopplevelsen? Psykologiske dimensjoners betydning?
Les mer »

Dramaturgi og opplevelsesrommet – verdier for turister og bedrifter

Hvordan blir verdier skapt og samskapt mellom vert og gjest, og mellom aktører og serviserommet i ulike typer turistaktiviteter (-bransjer)?
Les mer »

Bedriftsetablering og – avgang i reiselivsnæringen

Hvilken betydning har bedriftsetablering og avgang for innovasjonsprosesser i reiselivsnæringen?
Les mer »

Innovasjon og verdiskaping

 I hvilken grad kan generelle teorier og modeller brukes for å forstå innovasjon og verdiskaping i reiselivsnæringen?
Les mer »

Innovasjon og læring på tvers av aktører i reiselivsnæringene

Omsorgsfull og kompetent samproduksjon:
Les mer »

Side 2 av 5
«12345»