Prosjekter

Prosjekter med relevans for opplevelsesbasert reiseliv.

Innovative distribusjonskanaler

Hvordan kan innovasjon i distribusjonskanaler bidra til effektive distribusjonsstrategier ovenfor markeder, regioner og ulike former for turisme?
Les mer »

Verneområdenes infrastruktur

Kartlegge dagens infrastruktur og tilbud i, og i tilknytning til, de vernede områdene.
Les mer »

Saltstraumen eventyrverden

VRI-prosjekt skal vise vei til Saltstraumens eventyrverden.
Les mer »

Utvikling av små bærekraftige opplevelsesbaserte næringer

Skaffe kunnskap om hvordan miljømessig og sosial bærekraft kan brukes i verdikjeden til små opplevelsesbaserte næringer.
Les mer »

Through joy

Prosjektet vil utvikle og tilrettelegge for sportslige aktiviteter i nord - for å fremme stedsattraktivitet og konkurranse i turismesammenheng.
Les mer »

Universell utforming i opplevelsesbasert reiseliv

Et forprosjekt knyttet til  universell utforming i opplevelsesbasert reiseliv.
Les mer »

Gårdsturisme i Nordland - en kundeundersøkelse

Hvem er gårdsturisten?
Les mer »

Hvordan skaper kulturnæringer attraktive steder?

Hvordan kulturnæringer bidrar til å skape attraktive steder er tema for dette prosjektet.
Les mer »

Nordlandshest/Lyngshest - hesteturisme i Nordland

Hvordan tilrettelegge for hesteturisme i Nordland?
Les mer »

ICT Toolbox in the experience economy

Nordisk samarbeidsprosjekt som skal utvikle en felles IKT verktøykasse for opplevelsesbasert reiseliv i Norden.
Les mer »

Side 3 av 5
«12345»