Prosjekter

Prosjekter med relevans for opplevelsesbasert reiseliv.

Sterke opplevelser

Forskning viser at det vi husker best fra ferien er når vi blir sterkt følelsesmessig engasjert.
Les mer »

Saabyes bibliotek

Profesjonalisering og skarpere fokus har gitt penger i kassen for Sortland Hotell.  
Les mer »

Museumsformidling

Fokus på produktutvikling gjennom museumsfaglig formidlingskompetanse.
Les mer »

Havrafting

Havrafting ved bruk av RIB-båter har blitt en populær aktivitet langs kysten. Hvordan kan man gjøre denne aktiviteten bærekraftig?
Les mer »

Evaluering av Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Sluttevaluering av "Den verdifulle kystkulturen i Nordland", et samarbeidsprosjekt mellom Riksantikvaren og Nordland fylkeskommune.
Les mer »

PROBUS

Bakgrunnen for PROBUS (Protected Areas as Resources for Coastal and Rural Development) er et ønske fra landbruksinteresser i Nord-Norge om mer kunnskap om innovasjon og utvikling i vernede områder.
Les mer »

Betydningen av mat

Når man reiser, er er de lokale mattradisjonene en sentral del av opplevelsen og reiselivsproduktet. 
Les mer »

Nordland Nasjonalparksenter – fra etablering til drift av nasjonalpark- og informasjonssentra

Nordlandsforskning bidratt aktivt til videreutviklingen av Nordland Nasjonalparksenter.
Les mer »

NAPROLD - Protected nature in North-West Russia and Northern Norway

Formålet med prosjektet er å studere norsk og russisk arealvern: Hvordan lokalsamfunn medvirker i planprosesser og drar nytte av verneområdene.
Les mer »

Kultur og natur som ressurser for utvikling

Hvordan kulturelle og naturlige ressurser kan påvirke utvikling av steder og næringer er utgangspunktet for dette prosjektet.
Les mer »

Side 4 av 5
«12345»