Prosjekter

Prosjekter med relevans for opplevelsesbasert reiseliv.

Opplevelsesbasert verdiskaping

Bruk av forskningsbasert teori og kunnskap til å utvikle en ”verktøykasse” for opplevelsesbasert verdiskaping i samarbeid med og for bedrifter i opplevelsesnæringen.
Les mer »

Geotoper

Forprosjektet har som formål å utvikle en plan for bruk av geotoper som en del av opplevelsesproduksjonen for de involverte reiselivsbedriftene og eventuelt angjeldende kommuner.
Les mer »

Grønt reiseliv i Nordland

Driftsformer, utviklingsmuligheter og potensial.
Les mer »

IMPONEA - Implementering av miljøpolitikk

I prosjektet studeres holdninger, verdier og praksiser knyttet til verneprosesser på land og i sjø (laksefjorder).
Les mer »

EXPLORE – Experiencing local food resources in the Nordic countries

Næringsutvikling basert på mat, opplevelser og reiseliv er en viktig innsatsfaktor for å stimulere til vekst og utvikling i rurale regioner. 
Les mer »

Gjesteundersøkelse Helgeland

En studie av gjestenes tilfredshet, oppfatninger og opplevelser på Helgelandskysten.
Les mer »

Forprosjekt matopplevelser Helgeland

Et forprosjekt for å sikre at turistene får ”smaken av Helgeland”.
Les mer »

Utvikling av festivaler i norske bygdesamfunn

Hva kreves for å etablere en vellykket festival? Det prøver forsker Ingebjørg Vestrum å finne svar på i sitt doktorgradsstudie.
Les mer »

Side 5 av 5
«12345»