» Helgeland som kajakkmekka

Helgeland som kajakkmekka

Hvordan utvikle Helgeland som kajakkmekka i kommersiell sammenheng? Det er en av hovedmålsettingene i masterplanen for Sør-Helgeland som reisemål mot 2020.

Kajakkmekka i Helgeland. Foto: Nordnorsk Kommunikasjon

Prosjektet har som ambisjon og motivasjon at regionen skal blir synonymt som rekreasjonspadlerens mekka, samtidig som de mener det er mulig å sette Helgeland på kartet med en årlig storslått kajakk-event.

Prosjektet vil utvikle et bedriftsnettverk, og arrangere samlinger etter tema, der også felles utfordringer og mobilisering til samarbeid mellom bedriftene blir viktig,