» Fra hverdagsliv til turistopplevelser – og tilbake: en kritisk analyse av turist transformasjoner

Fra hverdagsliv til turistopplevelser – og tilbake: en kritisk analyse av turist transformasjoner

Turist-transformasjoner og betydningen for hvordan de mestrer, opplever og evaluerer turistattraksjoner.

Hvordan og hvorfor skjer turist-transformasjoner og hvilken betydning har dette for hvordan de mestrer, opplever og evaluerer turistattraksjoner?
Stikkord for delprosjektet:

  • transformasjoner
  • prosesser og paradokser
  • kritiske dimensjoner og faktorer
  • servicebrudd, læring, mestring
  • konsekvenser for pakking
  • innovasjon og verdiskapning

Prosjektleder Frank Lindberg, Handelshøgskolen i Bodø (2009-2014)