» Umiddelbare og langtidseffekter av turisterfaringer, særlig kunders interesse og læring

Umiddelbare og langtidseffekter av turisterfaringer, særlig kunders interesse og læring

Hvilke betydninger har emosjoner og kognisjoner for turistopplevelsen? Psykologiske dimensjoners betydning?

Stikkord for prosjektet:

  • psykologiske faktorer
  • hva påvirker kunnskap, følelser og involvering?

Prosjektleder Tove Dahl , Universitetet i Tromsø (2010-2014)