» Evaluering av Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Evaluering av Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Sluttevaluering av "Den verdifulle kystkulturen i Nordland", et samarbeidsprosjekt mellom Riksantikvaren og Nordland fylkeskommune.

Prosjektet, som er finansiert av Nordland Fylkeskommune inngår i det nasjonale Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet, der formålet er å bidra til kulturarven tas i bruk til nærings- og samfunnsutvikling. I tillegg skal det utvikles kunnskap om feltet og utvikles gode samarbeidsformer med øvrige virkemiddelapparat. I evalueringa er disse spørsmålene sentrale:

Hvilke resultater er det mulig å etterspore i forhold til arbeidet innenfor "Den verdifulle kystkulturen i Nordland"?

Hvilke forståelser av begrepet verdiskaping eksisterer lokalt og regionalt, og hvordan kommer dette til uttrykk?

Hvordan er det mulig å måle verdiskapingseffekter i gjennomførte tiltak og prosjekt?