» Bedriftsetablering og – avgang i reiselivsnæringen

Bedriftsetablering og – avgang i reiselivsnæringen

Hvilken betydning har bedriftsetablering og avgang for innovasjonsprosesser i reiselivsnæringen?

Stikkord for delprosjektet:

  • oppstart/avgangs mønstre i ulike reiselivsnæringer
  • faktorer som påvirker etablering, vekst og avgang
  • betydning for innovasjon
  • kjønnsaspekter

Prosjektleder Gry Alsos , Nordlandsforskning (2010-2014)