» Mellom kultur og næring

Mellom kultur og næring

Mellom kultur og næring - utvikling av et felles begrepsapparat for aktører i og omkring kulturnæringer.

Stikkord:
Utvikling av et felles begrepsapparat for aktører i og omkring kulturnæringer.
Samarbeidspartnere: Nettverk av kulturnæringsbedrifter i Saltenregionen, lokalisert i Mediegården i Bodø.
VRIandel 150 000 kroner
Bedriftsandel 22 000 kroner
Resultatmål for prosjektet er å bidra til å utvikle et nettverk mellom kulturnæringsbedrifter i startfasen, samt å utarbeide et faglig grunnlag for en forskersøknad.

 

Les mer om prosjektet: Forsker med Mediegården