» EXPLORE – Experiencing local food resources in the Nordic countries

EXPLORE – Experiencing local food resources in the Nordic countries

Næringsutvikling basert på mat, opplevelser og reiseliv er en viktig innsatsfaktor for å stimulere til vekst og utvikling i rurale regioner. 

Frode Kristiansen/ NordNorsk Reiseliv

Matopplevelser og spisesteder av god kvalitet har mye å si for turistopplevelsen og er sentrale deler av en destinasjon. Dette nordiske samarbeidsprosjektet har forsket på spisesteder/restauranter i rurale samfunn som tar i bruk lokale råvarer. Spisestedene har jobbet spesielt med innovasjon og produktutvikling i forhold til kortreist mat.

I tråd med trender som kortreist mat og slow food, ser man at ledende restauranter i stadig større grad tar i bruk lokale råvarer og regionale mattradisjoner. Et slikt fokus på menyen øker behovet for sikre leveranser av råvarer av topp kvalitet. Økt etterspørsel og større krav fra restaurantenes side kan bidra til økt kvalitet og nyskaping når det gjelder produkt og tjenester blant lokale produsenter og leveringssystemer.

Dette var utgangspunktet for EXPLORE, et samarbeidsprosjekt mellom Norge, Sverige, Finland og Island. Nordlandsforskning, med Elisabet Ljunggren har vært prosjektleder, og alle fire partnere har utført case studier blant aktuelle restauranter og matprodusenter. Resultater fra de ulike landene har blitt sammenlignet og de viktigste funnene har blitt formidlet gjennom nyhetsbrev (se lenker). Under følger en forenklet versjon av prosjektets resultater.

Viktige funn når det gjelder restauranter:

Restaurantene i studiet spiller viktige roller i lokalsamfunnet. Ettersom de tilbyr kortreist mat skaper de et marked for lokal produksjon av gode råvarer. Restaurantenes involvering har enkelte plasser stimulert til økt produksjon og ny virksomhet.

Restaurantene i studiet har gjennom innovasjon endret oppfatninger om restaurantdrift på stedet, og i man kan si at de til en viss grad endrer oppfatninger om lokalsamfunnet, og på den måten bidrar til image-bygging av stedet.

Selv om enkelte restauranter ikke genererer store inntekter til sine leverandører bidrar de til produktutvikling og leverandører kan oppleve at sine produkter får økt troverdighet gjennom en synliggjøring hos restaurantene.

Det ble identifisert fem sentrale utfordringer for å skape og vedlikeholde en ”experience value chain”:

  1. Holde fokus på sesongproblematikken når det gjelder tilbud og etterspørsel
  2. Å skape unikhet basert på det aktuelle stedet
  3. Etablering av infrastruktur av leverandører
  4. Sørge for tilleggstjenester og opplevelser som underbygger hovedproduktet
  5. Etablere eller knytte seg til gode markedskanaler

Viktige funn når det gjelder lokale matprodusenter:

Særart er viktig for restaurantene i studiet, men de deltakende matprodusentene har ofte liten kunnskap om hvordan markedsføre det unike ved deres produkt.

Å være leverandør til en restaurant stiller visse krav til profesjonalitet, kvalitet og evne til å levere som bestilt. Restaurantene legger ofte press på sine leverandører på disse områdene, noe som øker leverandørenes kompetanse. Dette gjør dem igjen mer konkurransedyktig i andre markeder.

Som følge av samarbeidet med restauranter, har flere av de lokale matprodusentene blitt inkludert i nye forretningsmodeller. Foredling av jordbruksprodukter til å bli del av et opplevelsesprodukt gir matprodusenter et ekstra ben å stå på i forhold til ordinær produksjon.

Norske restauranter som deltok i prosjektet: Bios Cafe i Nordreisa, Ongajoksetra i Alta, Stigen Vertshus i Lyngen (drives nå med nye eiere og nytt navn) og Skagen Gård i Bodø.