» Utvikling av mat og reiseliv

Utvikling av mat og reiseliv

Forskerne skal se på distribusjonen i landbruk og fiskeri. For å kunne tilby tilreisende og lokale kunder lokal mat må spisestedene ha tilgang til lokal og kortreist mat av høy kvalitet.

Lokal mat. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Nordnorge.com

Mesteparten av den lokal maten produseres nødvendigvis utenfor byene, mat, opplevelser og turisme kan derfor i økende gran bli viktige stimuli for vekst og utvikling av rurale regioner.

Dette prosjektet tar sikte på å utrede hvordan må kan få til en distribusjon og kontakt mellom matprodusenter og spisesteder, og det ta utgangspunkt i et case; LofotenMat, hvor en har fått et regionalt system for dette. Videre vil prosjektet undersøke forutsetningene for et slikt system, slik at en eventuelt kan overføre modellen til andre regioner. Hva må være på plass for å få et slikt system til å fungere?