» Nordlandshest/Lyngshest - hesteturisme i Nordland

Nordlandshest/Lyngshest - hesteturisme i Nordland

Hvordan tilrettelegge for hesteturisme i Nordland?

Forprosjektet har som hovedmål å finne aktører i Nordland som ønsker å drive med hesteturisme som næring. Det er en fordel om disse også ønsker å bruke Nordlandshest/Lyngshest i stedet for importerte raser. Forprosjektet ønsker også å kartlegge hvordan det kan legges til rette for turridningstilbud i reiselivet med hest i regionen.

Nordlandshest /Lyngshest (N/L hest) er en rase med en mankehøyde mellom 125 og 145 cm, den er allsidig og sterk nok til å bære en voksen rytter. Rasen har i tillegg et rolig og stabilt lynne som gjør at den egner seg til barn og ungdom og kan brukes i alle de vanlige disipliner innenfor ridning og kjøring samt til turridning og kløving. Hvorfor brukes da Islandshest i stor grad til kommersiell turridningsvirksomhet i vårt fylke?
 
N/L-hesten er en del av vår kulturarv tilknyttet Nordland og Troms fylke. Vår region har en unik mulighet til å markedsføre rasen som en særegen merkevare i turridningssammenheng. Hesten kan brukes som et verktøy for opplevelsesbasert reiseliv, ikke bare for turister med hesteerfaring. Det å sitte på en hest og komme høyere i terrenget gir en helt ny dimensjon av naturopplevelsen. Å komme til ulendte områder, delta på lengre turer og klatre opp på utkikkspunkt kan ved hjelp av hesten bli mulig også for mennesker med bevegelseshemninger. Nordland fylke kan by på store naturopplevelser og turistvirksomheten er økende. Tiden er inne for å koble hest og naturopplevelser i reiselivet fordi interessen for hest har økt kraftig de siste årene og flere aktører satser på turridning i andre deler av landet. Islandshesten markedsføres aktivt og både eksport av levende dyr og hesteturisme er anerkjente næringer som i stor grad bidrar til sysselsetting og inntekter på Island. Island har i tillegg et stort nettverk av ridestier for alle.
 
N/L-hesten er utrydningstruet. I fjor ble det født mellom 60 og 70 føll av rasen, mens en økning på minst 200 nye individer per år må til for å få kontroll på innavlsøkningen (Fjerdingby Olsen, 2011). Vi foreslår et forprosjekt der vi tar lærdom av Islendingene og promoterer N/L-hesten til turridningsvirksomhet og reiseliv i vår region. Ved å stimulere til at flere næringsaktører benytter N/L-hesten vil en også bidra til bevaring av rasen. Rasen er i høyeste grad autentisk i et Geoturisme perspektiv. Den er tilpasset vær, vind og ressursgrunnlaget i vår region fordi den setter god vinterpels og trenger lite kraftfôrtilskudd. Dette gjør det enklere og mer bærekraftig å holde N/L-hest sammenlignet med andre, foredlede hesteraser. N/L-hesten har i tillegg sterke høver og dens størrelse gir mindre belastning på stier og veier i naturen.
 
Forprosjektet vil danne grunnlag for et større forskningsprosjekt der turstier og veier (Statskog / Fylkesmannen i Nordland / lokale kommuner og idrettslag), langsiktig bærekraft, sårbarhetsanalyser (Bioforsk Nord Tjøtta/Nordlandsforskning), konfliktdempende tiltak ved felles bruk av utmark og samfunnsmessige ringvirkninger av en slik form for turisme (Nordlandsforskning / Bioforsk Nord Tjøtta) vil være stikkord.