» Turisters informasjonssøk

Turisters informasjonssøk

Hvordan bruker turister informasjonskilder, i hvilken grad og hvorfor har turister fra ulike land ulik informasjonskilde atferd?

Stikkord for prosjektet:

  • likheter og forskjeller i bruk av informasjonskilder
  • nasjonal kultur
  • krysskulturell sammenligning

Prosjektleder Tor Korneliussen, Handelshøgskolen i Bodø (2009-2014)