» Ekstraordinære opplevelser og pakking

Ekstraordinære opplevelser og pakking

Hvordan forstå betydningen av kundeengasjement og ekstraordinære erfaringer relatert til pakking?

Stikkord for delprosjektet:

  • betydningen av tema, trygghet, tilhørighet
  • opplevelsesrom/omgivelser i ulike kontekster
  • kritiske faser ved opplevelser og i pakker
  • organisering og innovasjon ved pakking

Pakking betyr i denne sammenhengen å sette sammen en tur eller reiseopplevelse.

Prosjektleder Lena Mossberg og Frank Lindberg , Handelshøgskolen i Bodø (2009-2013)