» Naturbaserte turistopplevelser

Naturbaserte turistopplevelser

Hvordan bør nye erfaringsbaserte produkter og begrep utvikles innen naturbasert turisme?

Stikkord for delprosjektet:

  • naturbasert – hva er det?
  • hvem er kundene
  • hva er sentrale dimensjoner i naturbaserte opplevelser
  • årsaker og barrierer for kjøp

Prosjektleder Øystein Normann , Høgskolen i Harstad, HiH (2009-2014)