» Betydningen av mat i reiselivsbransjen – utvikling av det nordnorske kjøkken

Betydningen av mat i reiselivsbransjen – utvikling av det nordnorske kjøkken

Markedsføre og utvikle det nordnorske kjøkken.

Stikkord for delprosjektet "Hvordan markedsføre og utvikle det nordnorske kjøkken":

  • arktiske råmaterialer
  • nordnorsk kjøkken - hva bør det være?
  • kvalitetsbevaring gjennom verdikjeden
  • begrepsutvikling gjennom råvarer - historie, tradisjoner og kultur
  • innovasjon, merkevarebygging
  • samarbeid med Arktisk Meny www.arktiskmeny.no
  • muligheter for reiselivsbransjen

Fungerende prosjektleder, Tor J. Johansen, Prosjektleder Espen Haugland (permisjon) fra Bioforsk (2009-2013)