» Gårdsturisme i Nordland - en kundeundersøkelse

Gårdsturisme i Nordland - en kundeundersøkelse

Hvem er gårdsturisten?

Mens tidligere undersøkelser angående angående gårdsturisme fokuserte på gårdbrukere og relevante turismebedrifter, er det mangel på informasjon om kundene. Det skal denne undersøkelsen bøte på.

Forskningsspørmål:

  1. Hvem er gårdsturisten?
  2. Hva er det som utløser salg?