» Kultur og natur landskapsturisme i Nord-Norge

Kultur og natur landskapsturisme i Nord-Norge

Hvordan transformere (omforme) natur- og kulturressurser slik at de gir verdiskaping i reiselivsindustrien?

Stikkord for prosjektet:

  • fra offentlige goder til private produkter/tjenester
  • persepsjon av kulturelle landskap
  • ulike transformasjonsprosesser
  • kritiske suksessfaktorer og praksiser

Prosjektleder Tone Magnussen , Nordlandsforskning (2009-2011)