» Betydningen av mat

Betydningen av mat

Når man reiser, er er de lokale mattradisjonene en sentral del av opplevelsen og reiselivsproduktet. 

Mattradisjoner med sentralt særpreg blir ofte en merkevare og en attraksjon i seg selv. Det franske kjøkken eller mat fra Toscana er gode eksempler på det. Det skandinaviske og det nordnorske kjøkkenet har også fått økt oppmerksomhet i senere år, og det er med dette i bakhodet at forskere tilknyttet Opplevelser i Nord har satt i gang et prosjektet "Betydningen av mat i reiselivsbransjen – utvikling av det Nordnorske kjøkken".

Hva inneholder det nye nordnorske kjøkkenet? Hva er de unike kvalitetene til nordnorske råvarer og hvordan kan den unike kvaliteten bevares gjennom hele verdikjeden fram til forbrukeren? Hvordan bygger man en merkevare basert på matkonsepter? Hvordan kan reiselivet best mulig implementere mattradisjoner i sine produkter for å øke verdiskapingen? I samarbeid med Arktisk Meny satser dette Opplevelser i Nord-prosjektet på å utvikle nye og komplekse matkonsepter, samt utvikle kurs og drive opplysning for aktører i hele verdikjeden.  Stikkord er:

  • arktiske råvarer
  • nordnorsk kjøkken - hva bør det være?
  • kvalitetsbevaring gjennom verdikjeden
  • begrepsutvikling gjennom råvarer - historie, tradisjoner og kultur
  • innovasjon, merkevarebygging
  • muligheter for reiselivsbransjen

Dette tverrfaglige prosjektet satser på å kombinere kompetanse fra ulike forskningsmiljø for å skape ny kunnskap på feltet. Bioforsk bidrar med sin kunnskap om arktisk landbruk og sin erfaring med planteforskning. Nordlandsforskning har stor kompetanse på entreprenørskap, branding, verdikjeder, og produktutvikling, og Arktisk Meny har erfaring med konseptuelt samarbeid med kokker og aktører i restaurantnæringen samt overføring av kunnskap og konsepter til disse. Prosjektet bygger på kunnskap og erfaring fra tidligere prosjekt, spesielt samarbeidsprosjektet Arktisk Lam, og Nordisk InnovationsCenters (NIC) prosjekt EXPLORE (Experiencing local food resources in the Nordic countries). Et annet beslektet prosjekt er det NIC finansierte New Nordic Food som er et felles nordisk prosjekt som har som mål å utvikle den nordiske kjøkken til en stor merkevare.

Opplevelser i Nord er et forskningsprosjekt finansiert gjennom Forskningsløft Nord, Norges Forskningsråd.