» Utvikling av små bærekraftige opplevelsesbaserte næringer

Utvikling av små bærekraftige opplevelsesbaserte næringer

Skaffe kunnskap om hvordan miljømessig og sosial bærekraft kan brukes i verdikjeden til små opplevelsesbaserte næringer.

Se på hvordan dette kan bidra til økt kvalitet, markedsorientering og verdiskaping. Metodisk baserer studien seg på kvalitative dypdykk av 3-6 bedrifter som er eller ønsker å bli økosertifiserte.

Forprosjektet har 2 hovedformål:

  1. Undersøke hvordan kunnskap om miljømessig og sosial bærekraft påvirker verdikjeden for små opplevelsesbaserte næringer.
  2. Undersøke hvordan bærekraftperspektivet som kvalitet og ressurs (både immateriell og materiell) kan bli brukt på et nasjonalt og internasjonalt marked.

Prosjektet bygger på resultatene fra VRI prosjektet Havrafting ( Bærekraftig utvikling av havbaserte aktiviteter - på naturens premisser.