» Suksessfulle besøksattraksjoner – opplevelsesverdier, ledelsestilnærminger og betingelser

Suksessfulle besøksattraksjoner – opplevelsesverdier, ledelsestilnærminger og betingelser

Hvordan utvikle og lede besøksattraksjoner i/under ulike typer omgivelser og markedsbetingelser?

Stikkord for prosjektet:

  • suksesskriterier for besøksattraksjoner
  • utvikle og teste modellutvikling i Nord-Norge
  • forbedring av organiserte turistattraksjoner

Prosjektleder Øystein Jensen, Handelshøgskolen i Bodø (2009-2011)