» Universell utforming i opplevelsesbasert reiseliv

Universell utforming i opplevelsesbasert reiseliv

Et forprosjekt knyttet til  universell utforming i opplevelsesbasert reiseliv.

Med universell utforming menes: Utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig uten behov for tilpassing og spesiell utforming.

Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det. Gjennom forprosjektet vil vi identifisere relevante problemstillinger knyttet til hvordan universell design inngår i utformingen av opplevelsesprodukter. Problemstillingen vil danne grunnlag for en hovedsøknad.