» Turisters persepsjoner av nordområdet

Turisters persepsjoner av nordområdet

Hvordan er geografisk, kulturell og psykologisk distanse relatert til hvordan turister oppfatter aspekter ved turistdestinasjoner?

Stikkord for prosjektet:

  • relasjoner mellom ulike former for distanse
  • distanse og oppfatning,
  • måling av distanse
  • faktorer som bidrar til distanse

Prosjektleder Øystein Jensen, Handelshøgskolen i Bodø (2012-2013)