» Dramaturgi og opplevelsesrommet – verdier for turister og bedrifter

Dramaturgi og opplevelsesrommet – verdier for turister og bedrifter

Hvordan blir verdier skapt og samskapt mellom vert og gjest, og mellom aktører og serviserommet i ulike typer turistaktiviteter (-bransjer)?

Stikkord for prosjektet:

  • dramaturgi, iscenesetting
  • suksessfaktorer (beste praksis)
  • verdiskapning og verdiøkning
  • turistens kunnskap, holdninger, involvering
  • ogvalg historiefortelling som virkemiddel i opplevelsen

Prosjektleder Nina K. Prebensen, Universitetet i Tromsø (2009-2014)