» Through joy

Through joy

Prosjektet vil utvikle og tilrettelegge for sportslige aktiviteter i nord - for å fremme stedsattraktivitet og konkurranse i turismesammenheng.