» Innovasjon og læring på tvers av aktører i reiselivsnæringene

Innovasjon og læring på tvers av aktører i reiselivsnæringene

Omsorgsfull og kompetent samproduksjon:

Hvordan kan ulike strategier for involvering av interne og eksterne aktører i samproduksjon av innovasjon og læring påvirke verdiskaping, kompetanse og konkurranseevne? Hva menes med service-/opplevelsesbasert innovasjon og organisasjonsinnovasjon i reiselivsnæringene? Hvordan kan innovasjon og læring innad og på tvers av virksomheter, nettverk og regioner/områder foregå i reiselivsnæringer?

Stikkord for delprosjektet:

  • åpen, omsorgsfull innovasjon
  • samarbeid, nettverk og involvering
  • service/opplevelses-innovasjon – hva er det?
  • hvordan lykkes med innovasjon/læring?
  • kritiske prosesser og strukturer
  • fremmende og hemmende faktorer
  • suksesspraksiser
  • betydningen av kjønn, ledelse, makt, brudd

Prosjektleder: Dorthe Eide , Handelshøgskolen i Bodø (2010-2014)