» Musikk- og naturopplevelser som del av internasjonal kulturturisme

Musikk- og naturopplevelser som del av internasjonal kulturturisme

Formålet med prosjektet er å utforske potensialet for utvikling av nye musikk- og naturopplevelser i det stadig voksende kulturturismemarkedet.

Natur og kultur på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen

Kulturturisme blir gjerne definert som reiser til et annet land til steder med attraksjoner innenfor kulturarv, kunst og kreative næringer.

Prosjektet vil:

  • undersøke hvem kulturturisten er og hvilke preferanser hun har
  • kartlegge et utvalg nasjonale og internasjonale festivaler som kombinerer musikk- og naturopplevelser
  • etablere av arenaer for dialog og utveksling av erfaringer