» Forprosjekt matopplevelser Helgeland

Forprosjekt matopplevelser Helgeland

Et forprosjekt for å sikre at turistene får ”smaken av Helgeland”.

Foto: Rolf Ørjan Høgseth/Arktisk Meny

Bioforsk Tjøtta gjennomfører i samarbeid med Nordlandsforskning, Høgskolen i Nesna og bedrifter fra Et Himmelsk Sidesprang et forprosjekt som tar sikte på å bidra til at eksisterende nettverk på Helgeland videreutvikles, samt arbeide konkret med problemløsninger med mål om å få mer nord-norsk mat (råvarer/retter og historie) på tallerkenene til spisestedene og derigjennom gi turistene ”smaken av Helgeland”. Prosjektet vil også avdekke bedriftenes utfordringer ved lokal matproduksjon og ha en tett informasjonsutveksling med andre gjennomførte og pågående prosjekter knyttet til lokal matproduksjon.

Bioforsk Tjøtta er prosjektleder, mens samarbeidspartnere er Høgskolen i Nesna, Nordlandsforskning og bedrifter fra Et Himmelsk sidesprang. Disse er Torghatten kurs- og feriesenter, Hildurs Urterarium, Laksforsen Turistcafe, Vikgården Landhandel og Kaffebu, Galeasen Hotell, Gåkkå Mathus, Bønå Villmarkssenter og Sæterstad Gård. Prosjektet er delfinansiert av VRI Opplevelsesbasert reiseliv og ferdigstilles desember 2011.