» ICT Toolbox in the experience economy

ICT Toolbox in the experience economy

Nordisk samarbeidsprosjekt som skal utvikle en felles IKT verktøykasse for opplevelsesbasert reiseliv i Norden.

"ICT Toolbox in the experience economy" tar for seg utvikling av en felles nordisk IKT verktøykasse som (den opplevelsesbaserte) reiselivsnæringa i de nordiske landene kan bruke.

Nordisk samarbeidsprosjekt som ønsker å finne fram til nye teknologiske verktøy for opplevelsesnæringen. Novadis og Nordlandsforskning er prosjektleder for prosjektet med deltakere fra Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark. Deltakerne er en samling institutter og universiteter som jobber med brukerdrevet innovasjon rundt bruk av IKT i reiselivsbransjen. Hvert forskningsmiljø samarbeider med bedriftsklynger i arbeidet.

Prosjektet består av praktiske case-studier fra de deltakende partnere og målet er å utvikle en nordisk verktøykasse for IKT basert service design.

Periferiproblematikk er felles for de nordiske landene. Prosjektet vil utforske beste praksis i den nordiske konteksten for kommunikasjon med kunder både i sosiale media, i webkommunikasjon og teknologiske løsninger.

Prosjektet er finansiert av Nordic Innovation Centre.