» Nordland Nasjonalparksenter – fra etablering til drift av nasjonalpark- og informasjonssentra

Nordland Nasjonalparksenter – fra etablering til drift av nasjonalpark- og informasjonssentra

Nordlandsforskning bidratt aktivt til videreutviklingen av Nordland Nasjonalparksenter.

Foto: Roger Johansen/NordNorsk Reiseliv

Nordlandsforskning har samarbeidet med Nordland Nasjonalparksenter om flere prosjekter: brukerundersøkelser ved senteret; Utvikling av Nordland nasjonalparksenter; og Nordland nasjonalparksenter – fra etablering til drift av nasjonalpark- og informasjonssentra. Samarbeidet inkluderer også seminar- og møtedeltakelse ved senteret.

Målet med prosjektet var å formidle kompetanse for å styrke Nordland nasjonalparksenter i forhold til informasjons- og veiledningsarbeid. Nasjonalparksenterets ulike funksjoner som nasjonalparkinformatør, reiselivsaktør og veiledningstjeneste ble diskutert og prosjektet forsøkte å gi råd om hvordan disse rollene kan balanseres og hva Nordland nasjonalparksenter bør satse på videre. Prosjektleder var Gunn Elin Fedreheim, og prosjektet ble finansiert av oppdragsgiver Nordland Fylkeskommune.