» Innovasjon og verdiskaping

Innovasjon og verdiskaping

 I hvilken grad kan generelle teorier og modeller brukes for å forstå innovasjon og verdiskaping i reiselivsnæringen?

Stikkord for delprosjektet:

  • relevansen av generell/etablert teori
  • tilpasse og utvikle teori for å forstå reiselivsnæringen
  • opplevelsesbasert innovasjon og verdiskaping – betydningen av brukermedvirkning og samarbeid
  • hvordan fremme innovasjon/verdiskaping i næringen?

Prosjektleder Einar Lier Madsen , Nordlandsforskning (2010-2013)