» Kultur og natur som ressurser for utvikling

Kultur og natur som ressurser for utvikling

Hvordan kulturelle og naturlige ressurser kan påvirke utvikling av steder og næringer er utgangspunktet for dette prosjektet.

Foto: Torbjørn Tråslett/ Polarsirkelen Reiseliv

Forskerne har tatt utgangspunkt i øya Vega, som på grunn av sin særegne kystkultur fikk status som verdensarv gjennom UNESCO. Sentralt i denne kystkulturen er bærekraftig utnytting av dun fra ærfugl, og det er blant annet på grunnlag av denne ressursen at Vega i dag opplever en oppblomstring av ny (reiselivs)næring.

Forskerne fra Nordlandsforskning har valgt øya Vega som studieområde for å studere prosesser som angår utvikling av samfunn og næring basert på kulturelle og naturlige ressurser, hvordan endringsprosessene finner sted, og på hvilken måte denne type endringer kan bli karakterisert som gjenskaping av sted. Prosjektet er under arbeid og fokus for forskningen er blant annet å:

  • utforske hvordan ulikt posisjonerte aktører oppfatter landskap
  • avdekke hvilket bruk og hvilke holdninger som er knyttet til landskapene
  • få fram hvordan ny og endret bruk av landskap påvirker stedet

Forskerne deltok i juni 2011 på konferansen IASSA - International Arctic Social Sciences Association, med tema Circumpolar Perspectives in Global Dialogue: Social Sciences beyond the International Polar Year, hvor de presenterte et paper basert på deres studie av Vega. Paperet tok utgangspunkt i disse spørsmålene:

  • På hvilken måte er kultur- og naturlandskap brukt og oppfattet blant forskjellige aktører i lokalsamfunnet?
  • Og hvordan påvirker landskapet basert på turisme de lokale samfunnene og de tradisjonelle brukerne av natur- og kulturlandskap?

Tittelen på paperet var "Between traditional use and wilderness tourism - cultural and natural landscape tourism in Northern Norway". Tema for paperet var tradisjonell vs. ny bruk – kultur- og naturlandskapsressurser i Nord-Norge. Tradisjonell bruk er f.eks: Landbruk, fiske, bærsanking og jakt, mens ny bruk er fritidsfiske, fjellturer, sykkel og kajakk.

Vega har siden 2004 hatt status som verdensarv på UNESCO. Arbeidet med edderdun og ærfugl var hovedårsaken til at de kom på denne lista. Verdensarvstatusen har skapt mange aktiviteter i Vega. Nå er det mer enn 400 sengeplasser i Vega, mens det for 25 år siden ikke var et eneste gjestehus på øya. Det er blant annet disse endringene forskerne vil se nærmere på.

Prosjektet inngår som del 3.1 i forskningsprogrammet Opplevelser i Nord og finansieres av Norges Forskningsråd.