Publikasjoner

Publikasjoner med relevans for opplevelsesbasert reiseliv.

Managing Trade Show Campaigns: Why Managerial Responsibilities Matter?

The relationship between managerial responsibilities for important trade show tasks and the marketing performance of exhibiting firms.
Les mer »

Når fortellinger og film skaper turisme

Turisme- og opplevelsesnæringen opplever økt etterspørsel fordi mange vil se stedene som omtales i bøker og filmer.
Les mer »

Sensory Description Labels for Food Affect Consumer Product Choice

Investigates the effect of sensory description labels on consumer choice of apples in a grocery retail store.
Les mer »

The Feelings of Extreme Risk: Exploring Emotional Quality and Variability in Skydiving and BASE Jumping

Base-jumpers and skydivers were measured before and during a jump.
Les mer »

Fisketurisme i et kunnskaps- og verdiskapingsperspektiv: fangst eller opplevelse?

Diskuterer fisketurisme som næringsfenomen og turistopplevelse i lys av nyere perspektiver på markedsføring.
Les mer »

Turisme basert på fortellinger, bøker og film

Denne rapporten er et resultat av et forprosjekt om film- og bokbasert turisme spesielt, og bruk av fortellinger i reiseliv mer generelt.
Les mer »

The Dimensionality of Trade Show Performance in an Emerging Market

The purpose of this paper is to investigate the underlying dimensions of trade show performance in an emerging market context.
Les mer »

VRI Gjesteundersøkelsen 2010

En studie av gjestenes tilfredshet, oppfatninger og opplevelser på Helgelandskysten.
Les mer »

Importance Performance Analysis as a Trade Show Performance Evaluation and Benchmarking Tool

This study is demonstrates how IPA can be used to evaluate and benchmark exhibitors’ trade show performance.
Les mer »

Understanding Nature-Based Tourist Experiences: An Ontological Analysis

The purpose of this article is to discuss and elaborate on contemporary research on nature-based tourism experiences.
Les mer »

Side 3 av 5
«12345»