Publikasjoner

Publikasjoner med relevans for opplevelsesbasert reiseliv.

Value Creation Through Stakeholder Participation: A Case Study of an Event in the High North

Value creation as a result of stakeholders' participation and involvement.
Les mer »

Innovation in the Experience Economy

An Open-innovation Framework for Nature Based Tourism Experiences.
Les mer »

Forskere påvirker reiselivet

I to vitenskapelige artikler viser Hin Hoarau hvordan forskere påvirker innovasjon i turismen.
Les mer »

A Multirelational Approach for Understanding Consumer Experiences Within Tourism

This article presents and discusses a conceptual understanding of consumer experiences as multirelational.
Les mer »

Nullpunktmåling og oppstartsmåling

For å dokumentere effektene av klyngeutvikling i forprosjektet til Arena Innovative opplevelser er det foretatt en oppstartanalyse.
Les mer »

Reiseliv av bøker, film og tv-serier

Hva skal til for at en bok eller film blir lønnsom turisme? Det viktigste er målrettet innsats, fant forskere i en rapport om turisme basert på fortellinger, bøker og film.
Les mer »

Kulturminner skaper verdier i lokalsamfunn

Evaluering av Miljøverndepartementets Verdiskapingsprogram på kulturminneområdet.
Les mer »

Aktiviteter i vernet natur i Nord-Norge

Denne rapporten er en del av PROBUS-prosjektet.
Les mer »

Veileder for medarbeidere og ledere i opplevelsesbedrifter

Veilederen er skrevet med bakgrunn i prosjektet "Å sette pris på en god opplevelse".
Les mer »

Veien videre

Nordland nasjonalparksenters muligheter for utvikling innenfor reiselivet.
Les mer »

Side 4 av 5
«12345»