» Opplevelsesbasert verdiskaping

Opplevelsesbasert verdiskaping

Boka forklarer hva som skjer i overgangen fra tradisjonell produksjon til opplevelsesbasert verdiskaping.

De siste års utvikling innen teknologi, kjøpekraft og verdisyn har ført til at et nytt verdiskapingssystem nå etablerer seg i den vestlige verden. I dette systemet, som ligner mer på et pulserende økosystem enn et sett med strukturerte verdikjeder, er det opplevelser og relasjoner som står i fokus for jakten på lønnsomhet. Systemovergangen baner vei for soloppgangsnæringer som det opplevelsesbaserte reiselivet, samtidig som det åpner nye muligheter for endringsvillige virksomheter i mer tradisjonelle bransjer. Men overgangen er krevende og tvinger fram en helt ny grammatikk innen både markedsføring, ledelse og drift.

Bestill boken på Cappelen Damms nettsider.

Opplevelsesbasert verdiskaping forklarer hva som skjer i overgangen fra et tradisjonelt produksjonsorientert verdiskapingssystem til en opplevelsesbasert verdiskaping. Boka presenterer også flere konkrete arbeidsverktøy som skal hjelpe både offentlige og private aktører til å møte både de utfordringene og de mulighetene som kommer i kjølvannet av den pågående systemendringen.