» Norske viltsafarientreprenører. Mål, suksessfaktorer og hinder

Norske viltsafarientreprenører. Mål, suksessfaktorer og hinder

Det naturbaserte reiselivet er i vekst i Norge og internasjonalt. En av nisjene som ser ut til å vokse mest, er ulike former for viltsafari. På bakgrunn av resultater fra tidligere utført kvantitativ forskning på naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge og Sverige, tar denne studien sikte på å gi et mer nyansert bilde av entreprenørenes holdninger og oppfatninger, det skriver NMBU på sine nettsider om denne masteroppgaven.

Les mer om oppgaven på NMBUs nettsider.