» Utviklingspotensial for fenomenbasert turisme

Utviklingspotensial for fenomenbasert turisme

Ny kunnskap om hvordan fenomenbasert turisme kan bidra i utviklingen av destinasjoner i nord.

I rapporten er det oppsummert inntrykk og erfaringer fra en forstudie som er gjort på oppdrag fra bedriftsklyngene VinterTroms og Arena Innovative opplevelser.
Fem case som er sammenlignbare med nordnorske naturfenomener er belyst og kommentert i forhold til hvordan fenomenbasert turisme kan bidra i utviklingen av destinasjoner i nord.

Erfaringene viser at naturfenomener i form av spesielle (arktiske) lysforhold og beliggenhet i perifere strøk ser ut til å ha en viktig attraksjonskraft i seg selv, utover de aktiviteter og opplevelsesbaserte tilbud som er blitt utviklet de seinere årene i reiselivet.

Økt bruk av natur og fenomener vil kreve en økt bevissthet i forhold til å ta hensyn til gjestenes kultur og forhold til naturbruk.

Det er liten tvil om at det er nødvendig å satse på økt kunnskap om hvordan man tilrettelegger naturfenomen som element i de nordnorske reiseliv. Fokus må da rettes nærmere mot både forståelsen av fenomenene i seg selv, hvordan de oppfattes i ulike kulturer og geografiske markeder, og hvilke grep som kan gjøres for å la disse bli motor i en mer helårlig reiselivsektor og sortiment av opplevelser i nord.